Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff: rettelse