Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser