Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: tilgang for Sveits