Godkjenning fosfolipider fra eggeplomme som ny mat eller ny mat-ingrediens

Tittel

Kommisjonsvedtak 2000/195/EF av 22. februar 2000 om godkjenning av markedsføring av 'fosfolipider fra eggeplomme' som ny mat eller en ny mat-ingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97

Commission Decision 2000/195/EC of 22 February 2000 authorising the placing on the market of 'phospholipides from egg yolk' as a novel food or novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Inden for den 60 dages frist, som er fastsat i forordningens artikel 6, stk. 4, blev der fremsat begrundede indsigelser i overensstemmelse med denne bestemmelse. Ifølge forordningens artikel 7 skal der i dette tilfælde træffes en beslutning i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i forordningens artikel 13.

(2) Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler er blevet hørt om dette spørgsmål i henhold til forordningens artikel 11. Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler afgav sin udtalelse den 17. juni 1999, hvoraf det fremgår, at der ikke er grund til at antage, at markedsføringen af phospholi- pider, som er renset og koncentreret med anvendelse af en ny proces, vil have nogen negativ indvirkning på folkesundheden, og at produktet er egnet til konsum.

(3) Tilsætningsstoffer, som er omfattet af Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler kan ikke være omfattet af forordning (EF)nr. 258/97. Denne beslutning udgør derfor ikke en tilladelse til at anvende phospholipider, der stammer fra æggeblommer, som et tilsætningsstof til levnedsmidler.

(4) Det er derfor eftervist, at produktet opfylder kriterierne i forordningens artikel 3, stk. 1.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Levnedsmiddelkomité

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.02.2000
Anvendelsesdato i EU
28.03.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet