Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring)