Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk