Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/567 av 6. april 2016 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for klorantraniliprol, cyflumetofen, cyprodinil, dimetomorf, ditiokarbamater, fenamidon, fluopyram, flutolanil, imazamoks, metrafenon, myklobutanil, propikonazol, sedaksan og spirodiklofen i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2016/567 of 6 April 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorantraniliprole, cyflumetofen, cyprodinil, dimethomorph, dithiocarbamates, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, myclobutanil, propiconazole, sedaxane and spirodiclofen in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.3.2017)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Den 18. juli 2014 vedtok Codex Alimentarius-Commission (CAC) Codex-maksimum grenseverdier (CXL-grenseverdier) for cyprodinil og flutolanil. Den 11. juli 2015 vedtok CAC CXL-grenseverdier for klorantraniliprol, cyflumetofen, dimetomorf, ditiokarbamater, fenamidon, fluopyram, imazamoks, metrafenon, myklobutanil, propikonazol, sedaksan og spirodiklofen.

I overenstemmelse med avtalen under WTO om veterinære og plantesanitære tiltak (SPS-avtalen) skal MRLer tilpasses de internasjonale standardene med mindre det foreligger vitenskapelig begrunnelse for opprettholde et høyere beskyttelsesnivå enn hva som er fastsatt i en internasjonal standard.

På møtet i Codex komite for pesticider (CCPR) ble det foreslått endringer til CXL-grenseverdier. EU kom på disse møtene med forbehold til enkelte av disse endringene. De endringene som er tatt inn i forordning (EU) nr. YY2 er endringer hvor EU ikke har tatt forbehold. Under er det en oversikt over hvilke CXL-grenseverdier som er tatt inn. Nedenfor er det enkelte er det forbehold for enkelte kombinasjoner av pesticid/produkt. Produktnavnene er her oppført i parentes.

• Klorantraniliprol (blomkål, erter med belg, soyabønner)

• Cyflumetofen (sitrusfrukter, nøtter, kjernefrukter, druer, jordbær, azarolhagtorn, kaki/kakiplomme/persimmon, tomater, kjøtt og biprodukter fra pattedyr)

• Cyprodinil (kjernefrukter, kaki/kakiplomme/persimmon, avokadoer, reddiker, blomsterkål, hodekål, urter og spiselige blomster)

• Dimetomorf (pipeløk/vårløk, spinat, erter uten belg)

• Ditiokarbamater (ginseng, koriander, fennikel, kardermomme, pepper (svart, grønn og hvit))

• Fenamidon (druer, gulrøtter, pipeløk/vårløk, hodekål, bønner med belg, bønner uten belg, purre)

• Fluopyram (aprikoser, brokkoli, rosenkål, rapsfrø)

• Flutolanil (blomsterkål, hodekål, lever/nyrer/spiselig slakteavfall fra pattedyr)

• Imazamoks (bønner, linser, erter, Solsikkefrø, rapsfrø, produkter av animalsk opprinnelse)

• Metrafenon (slangeagurker, sylteagurker, dyrket sopp, lever/nyrer/spiselig slakteavfall fra pattedyr)

• Myklobutanil (kjernefrukter, kirsebær (søte), plommer, poteter, tropiske rot- og knollvekster, rødbeter, knollselleri, jordskokk, reddiker, havrerot, kålrot, neper, løk, gresskarfamilien (spiselig skall), kål, salat, karse og andre spirer og skudd, salatsennep/rucola, spede bladvekster, spinat og lignende blader, brønnkarse, sikori/julesalat, urter og spiselige blomster, bønner med belg, mispel, japansk mispel, azarolhagorn, arrowrot, vårkarse, sarepasennep, portulakk, vindrueblader og lignende arter, salvie rosmarin, timian, basilikum og spiselige blomter, laurbærblad, estragon, ,honning og andre biavlsprodukter, amfibier og krypdyr, virvelløse landdyr, viltlevende landlevende virveldyr)

• Propikonazol (lever/nyrer/spiselig slakteavfall fra pattedyr)

• Sedaksan (poteter, sukkermais, tørkede belgfrukter, korn)

• Spirodiklofen (blåbær)

Mattilsynet vurderer at de aktuelle CXL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.

Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs Pesticides Database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man se utviklingen av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt

Det foreligger også en vitenskapelig rapport som er en del av forberedelsen for EUs posisjon til det 46. Codex møtet om rester av plantevernmidler i CCPR (Codex Committee on Pesticide Residues)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
For denne rettsakten har MRLs grenseverdier vært vurdert på Codex komite møtet for pesticider (CCPR) i 2014 og 2015. I overenstemmelse med WTO avtalen om veterinære og plantesanitære tiltak (SPS-avtalen) skal hvert enkelt land tilpasse sine MRLer til de internasjonale standarder med mindre det foreligger vitenskapelig begrunnelse for opprettholde et høyere beskyttelsesnivå enn hva som er fastsatt i en internasjonal standard. EU kom på CCPR forbehold til enkelte foreslått endringer.

Denne rettsakten bygger på CCPRs CXL-grenseverdier, med unntak der EU med støtte fra Norge hadde innsigelser.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
06.04.2016
Anvendelsesdato i EU
05.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 447-506
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.02.2017
Anvendes fra i Norge
07.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0567
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro