Gruppefritak for spesialiseringsavtaler: forlengelse