Handel med visse såvarer av sorten Avena strigosa Schreb.