Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser om den felles indeksperioden