Harmoniserte konsumprisindekser: modernisering av klassifiseringen