Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Danmark, Frankrike m.fl.