Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Frankrike m.fl.