Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike og Luxembourg