Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Danmark, Tyskland m.fl.