Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tsjekkia, Italia, Ungarn, Polen og Slovakia