Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria og Ungarn