Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Italia, Nederland og Polen