Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike, Tyskland, Nederland og Spania