Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Nederland, Østerrike, Polen, Romania og Slovakia