Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia