Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Frankrike, Polen og Frankrike