Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Frankrike og Polen