Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Irland, Frankrike, Italia, Ungarn, Nederland og Storbritannia (Nord-Irland)