Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Litauen, Nederland, Polen og Belgia