Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Nederland, Polen og Portugal