Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Romania og Storbritannia (Nord-Irland)