Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Nederland og Polen