Havnestatskontroll: endringsbestemmelser om rederiprestasjoner