Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser