Henstilling i forbindelse med ledig frekvensområde (digital dividende)

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2009/848/EF av 28. oktober 2009. Tilrettelegging av frigjøringen av den digitale dividende i Den europeiske union

Commission Recommendation 2009/848/EC of 28 October 2009 facilitating the release of the digital dividend in the European Union

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 24.11.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Overgangen til digital-tv: Europa-Kommissionen vil udnytte de frigjorte radio­frekvenser til at bidrage til en hurtig genopretning af økonomien
Efterhånden som digital-tv erstatter vores gamle analoge tv-system, vil 80 % af de frekvenser, der før blev brugt til tv-transmission til de private hjem, blive frigjort. Det betyder, at de kan bruges til nye innovative tjenester, der anvender radiofrekvenser - fra trådløst internet og mere avancerede mobiltelefoner til nye interaktive højopløsnings-tv-kanaler. Afsidesliggende regioner kan blive de store vindere i denne udvikling, hvis de frigjorte frekvenser udnyttes til trådløst bredbånd, så befolkningen i områder uden faste bredbåndsforbindelser kan få højhastighedsadgang til internettet. Kommissionen skitserede i dag en plan for en koordineret tildeling af frekvenser, der fremmer investeringer og konkurrence inden for disse potentielle nye tjenester. Hvis allokeringen af de frigjorte frekvenser – "digitaliseringsdividenden" – til nye tjenester koordineres i hele Europa, kan det give økonomien en saltvandsindsprøjtning på 20 til 50 milliarder euro. Planen for, hvordan digitaliseringsdividendens potentiale udnyttes fuldt ud, involverer Europa-Parlamentet og EU-landene og afspejler den vigtige rolle, de er nødt til at spille.

"Digitaliseringsdividenden er en enestående mulighed for at gøre "bredbånd til alle" til en realitet i hele Europa og styrke nogle af de mest innovative sektorer af økonomien. For at få mest muligt ud af digitaliseringsdividenden må Europa have en fælles plan. Kommissionen har arbejdet tæt sammen med EU-landene, Europa-Parlamentet, erhvervslivet og repræsentanter for forbrugerne om at udarbejde en sådan plan," udtalte Viviane Reding, EU's kommissær for informationssamfundet og medier. "Jeg opfordrer EU-landene til at fremskynde overgangen til digital-tv og sørge for, at den er gennemført senest den 1. januar 2012. Jeg vil også på det kraftigste tilskynde de nationale myndigheder til at udnytte digitaliseringsdividenden på en konkurrencefremmende måde, der åbner markedet for nye operatører og nye tjenester, så effekten på økonomien bliver størst mulig. Kun derved kan vi sikre, at digitaliseringsdividenden bruges til at levere trådløst bredbånd til de dele af EU, hvor højhastighedsadgang til internettet ikke kan tilbydes ved hjælp af anden teknologi."

Med de forslag om digitaliseringsdividenden, som Kommissionen har vedtaget i dag, opfordres EU's medlemsstater til at fremskynde udfasningen af analogt tv og sørge for, at den afsluttes senest den 1. januar 2012 . Fem lande (Finland, Tyskland, Nederlandene og Sverige) samt USA har allerede vist, at udfasningen af analogt tv kan gennemføres hurtigt ( IP/09/266 ) .

Forslagene sigter også mod at give økonomien en saltvandsindsprøjtning på 20 – 50 milliarder EUR gennem en effektiv europæisk koordinering af, hvordan digitaliseringsdividenden udnyttes (over 15 år, sammenlignet med situationen, hvis EU-landene handler hver for sig). Til dette formål beskrives det, hvordan en del af de frigjorte frekvenser, nemlig delfrekvensbåndet 790-862 MHz (frekvenser, der rækker langt og kan benyttes indendørs), kan afsættes til nye trådløse tjenester (f.eks. 3G- og 4G-mobiltelefonitjenester ( IP/09/1238 ), der giver mulighed for videostreaming, fuld websurfing og hurtig downloading til mobilt udstyr. Dette vil medvirke til at nå målet om en bredbåndsdækning i EU på 100 % inden udgangen af 2013 ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

For at opnå den størst mulige effekt af disse tiltag vil Kommissionen harmonisere de tekniske vilkår for brugen af 790-862 MHz-delbåndet, så det indre marked ikke splittes op, når de enkelte EU-lande åbner frekvensbåndet for nye tjenester. Tjenesteudbydere og udstyrsfabrikanter kan så tilbyde deres produkter på tværs af grænserne, og forbrugerne vil finde det lettere at benytte deres udstyr, når de er på rejse i udlandet. En lignende fremgangsmåde lagde grunden til gsm-mobiltelefonernes succes i 1990'erne.

Kommissionen foreslår også, at der i samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet at opstilles strategiske mål , f.eks. om hvor hurtigt der skal åbnes for, at digitaliseringsdividenden anvendes til andre formål end højeffektsending, om at fastægge en fælles europæisk holdning i forhandlinger med nabolandene om de frigjorte frekvenser og om muligheden for at vedtage fælles fremtidige EU-mål for indførelse af mere effektive teknologier i de frigjorte frekvenser.

I første halvdel af 2010 vil Kommissionen søge Europa-Parlamentets og Rådets støtte til køreplanen og føre yderligere drøftelser med eksisterende og potentielle brugere af frekvenserne om de mere langsigtede spørgsmål, før der lægges en sidste hånd på forslagene.

Baggrund
I 2007 satte Kommissionen sig for at gøre det lettere for mobiloperatører i Europa at tilbyde og udvikle innovativ trådløs teknologi ( IP/07/1170 ). Dette skete i forlængelse af meddelelsen om fremskyndelse af overgangen til digital transmission, der udpegede digitaliseringsdividenden som et særlig vigtigt emne for frekvenspolitikken. Den 9. juli 2009 udtalte kommissær Reding, at hun ville fremsætte forslag om udnyttelse af digitaliseringsdividenden under den afgående kommission ( SPEECH/ 09/336 ).

Video: "What is Radio Spectrum?":http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/w...

MEMO/09/482

Annex

A (switch off completed): BE (Flanders), DE, FI, LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier): AT, DK, EE, ES, MT, SI

C (switch-off before end 2012): BE (Brussels and Wallonia), BG, CY, CZ, EL, FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available): IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.10.2009
Anvendelsesdato i EU
14.12.2009
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet