Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder