Hygieneregler for næringsmidler: retting av fransk språkversjon