Identifikasjon og registrering av sauer og geiter (endringsvedtak)