Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): niende, tiende og ellevte region