Ikke-diskrimineringsdirektivet: vern mot diskriminering utenfor arbeidslivet (revisjonsforslag 2008)