Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1654/2005 av 10. oktober 2005 som endrer forordning (EF) nr. 874/2004 om fastsettelse av generelle retningslinjer for implementeringen av toppdomenet .eu og dets funksjoner samt prinsippene for registrering

Commission Regulation (EC) No 1654/2005 of 10 October 2005 amending Regulation (EC) No 874/2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing registration

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten henger sammen med forordning 733/2002/EF og 874/2004/EF om tilgang på toppdomenet .eu. Forordningen opplister alle navn som skal være reseverte/unntatt for registrering Listene ga EU- og EFTA-landene mulighet til å oppliste navn av nasjonal betydning og for Norges del ble 25 variasjoner av ordet "Norge" reservert. Navn opplistet i rettsakten vil ikke kunne registreres av andre enn norske myndigheter. Eksempler på variasjoner er: Noreg, Norway, Norwegen, Noruega, Norvegija, Norveska osv.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen vil ved innlemmelse kreve endring i forskrift om elektronisk kommunikasjon og gir norske næringslivsaktører tilgang på å etablere sitt forretningsnavn under toppnivådomenet .eu. Forordningen gir kun rettigheter i form av rett på tilgang til domeneressursen og stifter således ingen plikter for norske aktører. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økomiske konsekvenser.

Status
Forordningen ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 3. mai 2013 og er innlemmet i norsk rett og gjennomført i ekomforskriften § 6-6.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.10.2005
Anvendelsesdato i EU
11.10.2005
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 589-603
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
18.03.2013
Høringsfrist
26.04.2013
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.05.2013
Anvendes fra i Norge
16.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005R1654
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro