Import av animalske produkter: endringsbestemmelser om overgangsordning