Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra USA: endringsbestemmelser