Import av fiskevarer til konsum: endringsbestemmelser for St. Helena