Import av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: opprettholdelse av beskyttelsestiltak