Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke