Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke