Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum