Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser