Import fra tredjeland av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser