Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum