Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum