Import til Fellesskapet av embryoer fra kyr: godkjente embryoinnsamlingsteam og -produksjonsteam i tredjeland

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/155/EF av 14. februar 2008 om etablering av en liste over embryoinnsamlingsteam og embryoproduksjonsteam i tredjeland som er godkjendt med hensyn til import til Fellesskapet av embryoer fra kyr

Commission Decision 2008/155/EC of 14 February 2008 establishing a list of embryo collection and production teams in third countries approved for imports of bovine embryos into the Community

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.02.2008
Anvendelsesdato i EU
14.03.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet