Import og transitt av fjørfe of fjørfevarer fra Canada og USA i forbindelse med fugleinfluensa